You are currently viewing Vista by kras-dom (postępy prac)

Vista by kras-dom (postępy prac)

Prace przy budowie budynku C przebiegają zgodnie z planem. Rozpoczęto budowę drugiego piętra. Trwają również prace przy budowie garażu podziemnego obok budynku.

Załoga budowlana jest pełna zaangażowana w pracę i dąży do tego, aby jak najszybciej zakończyć budowę.