You are currently viewing Vista by kras-dom (postępy prac)

Vista by kras-dom (postępy prac)

Trzeba ruszać w górę! Aktualnie trwają prace przy konstrukcji stropu parteru. Pomimo tego, że budowa 9-kondygnacyjnego budynku jest nie lada wyzwaniem wymagającym specjalistycznego sprzętu i doświadczenia, tempo prac jest zadziwiające